Wednesday, October 12, 2022

രഹസ്യം


 കാറ്റെന്തു രഹസ്യമാവും  

എപ്പോളുമീ മരങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ,

ഏതു നേരത്തും  ഇലകളാട്ടി 

തലകുലുക്കി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ...

No comments:

Post a Comment